შენი სანდო პარტნიორი სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში

ჩვენ შესახებ

Alarmo არის ბრენდი, რომელიც თავის მეგობარ ბრენდებსა და მათ სივრცეებში არსებულ ადამიანებს უსაფრთხო გარემოს უქმნის.

ჩვენი ბევრი მეგობარი სწორედ ასე აღგვიქვამს, მაგრამ გვსურს, რომ კიდევ და კიდევ ბევრმა გაგვიცნოს. შესაბამისად, ჩვენი ყოველდღიური მიზნები განპირობებულია საქმის მიმართ პროფესიონალიზმით, ადამიანების მიმართ ემპატიითა და სივრცეებისთვის უსაფრთხოების შექმნის ძლიერი სურვილით.